Tin tức

Chuỗi Sự Kiện Open máy chủ - ĐẾ VƯƠNG

1Đua top Reset 5 ngày từ 13h00 ngày 10/2/2021 đến 23h59 ngày 15/2/2021

Dựa theo BXH reset cho những người reset nhanh nhất

(Đổi giới tính không được nhận phần thưởng)

Top 1 200.000 Wcoin
Top 2 100.000 Wcoin
Top 3 50.000 Wcoin

 

2. Đua top Chủng tộc 7 ngày từ 13h00 ngày 10/2/2021 đến 23h59 ngày 17/2/2021

Dựa theo BXH reset từng class có reset nhanh nhất

(Đổi giới tính không được nhận phần thưởng)

Top 1 DW set Triệu Hồn (trở xuống)
Top 1 DK set Phượng Hoàng (trở xuống)
Top 1 ELF set Giai Nhân (trở xuống)
Top 1 MG set Lôi Phong (trở xuống)
Top 1 DL set Hắc Vương (trở xuống)
Top 1 SUM set Ma Pháp (trở xuống)
Top 1 RF set Bạch Hổ (trở xuống)

 

3. Đua top ALL Reset 10 ngày từ 13h00 ngày 10/2/2021 đến 23h59 ngày 20/2/2021

Dựa theo BXH reset cho những người reset nhanh nhất

(Đổi giới tính không được nhận phần thưởng)

Top 1 Wing 2 Luck + 1 Op
Top 2 Wing 2 Luck 
Top 3 Wing 2  Omo

 


 

4. Đua top Bang Hội 10 ngày từ 13h00 10/2/2021 đến 23h59 ngày 10/3/2021

Dựa theo BXH các Bang Hội đứng đầu 

Guild ít hoặc hoặc bằng 30 Thành viên và Point tổng trên 1.000.000 sẽ được tính 

TOP 1 Sói Tấn Công - 90B - 90S 
TOP 2 Sói Phòng Thủ - 60B - 60S 
TOP 3 Sói Thường - 30B - 30S 

 

5. Đua top Master từ 13h00 ngày 10/2/2021 đến 23h59 ngày 10/3/2021

Dựa theo BXH các nhân vật đạt 600 lv sớm nhất

TOP 1 500.000 Wcoin 
TOP 2 300.000 Wcoin
TOP 3 200.000 Wcoin

 

6. Đua top Thợ Săn ĐẾ VƯƠNG   từ 13h00 ngày 10/2/2021 đến 23h59 ngày 10/3/2021

Dựa theo BXH các nhân vật đạt điểm PCPoint cao nhất

TOP 1 500.000 Wcoin
TOP 2 300.000 Wcoin
TOP 3 200.000 Wcoin

 

6. Đua top Phú Hộ Sever ĐẾ VƯƠNG  NHẬN NGAY WING 3 MNL từ 13h00 ngày 10/2 đến 23h59 ngày 10/3/2021


Dựa theo BXH nạp thẻ.

 

 

 

2