Tin tức

Bảng Thời Gian Sự Kiện

SỰ KIỆN SEVER THỜI GIAN PHẦN THƯỞNG GHI CHÚ
BLOOD CASTLE ALL 06:30- 09:030- 12:30- 15:30- 18:30- 21:30 ( Blood 8 - Tiêu diệt 500 quái nhận ngay 1 Ngọc bất kì) Hàng Ngày
DEVIL SQUARE ALL

04:30- 07:30 - 10:30- 13:30 - 16:30- 19:30- 22:30

(Devil 7 - Tiêu diệt 500 quái nhận ngay 1 Ngọc bất kì) Hàng Ngày
CHAOS CASTLE SUB 6

13:00 - 16:00 - 19:00 - 22:00

(Tiêu diệt nhận Ngọc + Đồ Thần) Hàng Ngày
PHÙ THỦY TRẮNG ALL 11:10 - 16:10 - 19:10 - 21:10 - 23:10 (Tiêu diệt nhận Ngọc) Hàng Ngày
RỒNG ĐỎ ALL 00-15 - 06:15 - 09:15 - 12:15 - 15:15 - 18:15 (Tiêu diệt nhận Ngọc) Noria
RỒNG VÀNG ALL 00-00 - 03:00 - 06:00 - 09:00 - 12:00 - 15:00 - 18:00 (Box Kundun 1,2,3,4,5) Lorencia
SKELETON KING 2-4-6 09:45 - 12:45 - 15:45 - 18:45 (Tiêu diệt nhận Ngọc) Davias
 THỎ NGỌC 2-4-6 11:55 - 17:55 - 21:55 (Tiêu diệt nhận Ngọc) Atlan
45/15
SỰ KIỆN MÙA HÈ 2-4-6 12:55 - 19:55 - 22:55 (Tiêu diệt nhận Ngọc) Losttower 0
BOSS KUNDUN ALL 24 Giờ sẽ hồi sinh Hộp Quà Anh Hùng Kalima 7
BOSS MEDUSA 6 19:30 Hộp Quà Anh Hùng Swamp Of Peace 
16/228
Nhện Raklion 6 12h Hồi Sinh 1 Lần Hộp Quà Anh Hùng Raklion
BOSS Erohim 6 22:30 Hộp Quà Anh Hùng Tarkan
008/242
Blagass 6 14:00 Hộp Quà Anh Hùng Pháo Đài Sói
220/085
Đại Chiến Swamp of Peace 6 21:30 Box Kundun 1-5
Hộp Quà Anh Hùng
Swamp of Peace
Đại Chiến Lorencia 6 22:30 Box Kundun 1-5
Hộp Quà Anh Hùng
Lorencia
Đại Chiến Arena 6 20:30 Box Kundun 1-5
Hộp Quà Anh Hùng
Arena
Sự Kiện Túi Quà May Mắn 2-4-6 08:55 - 14:55 - 20:55 - 23:55 -  (Tiêu diệt nhận Ngọc) Giữa Lorencia
Đấu Trường Sinh Tử (PK) 6 Admin tổ chức Wcoin C Đấu Trường Sinh Tử
Phím
Team Vs Team (PK) 6 Admin tổ chức Wcoin C Lorencia 
130-127


Còn rất nhiều sự kiện ingame với phần thưởng hấp dẫn đang chờ đón bạn tham gia !